Välkommen

Välkommen till medlemswebben för Miljöpartiet i Strömstad

Här hittar du bland annat:

    • Kommande möten och evenemang (som du hittar i kalendern!)

    • Information om hur du kan Engagera dig.

    • Mötesprotokoll och motioner (som du hittar under Arkiv!)

För kontaktinformation och mer information om vår politik se mp.se/stromstad.